Termeni si Conditii

 

Ca orice mediu online care își propune să fie sigur și să respecte atât normele legale, cât și pe cele morale, vă aducem la cunoștiință faptul că aplicațiile, precum și utilizarea acestui site sunt supuse secțiunii „Termeni si conditii”, în privința căreia acceptul dumneavoastra este confirmat implicit prin apăsarea butonului „INTRA (+18)” .Tocmai de aceea, vă rugăm să citiți cu ateție următoarea secțiune. În cazul în care nu înțelegeți anumite noțiuni, vă rugăm să părăsiți pagina, întrucât, odată cu accesarea site-ului această secțiune devine obligatorie de respectat. 

Introducere

Acest site nu este o agenție de escorte și nu intermediază în niciun fel (online sau offline) relația dintre utilizatorii noștri sau terțe persoane. Acest site are ca scop doar găzdurirea anunțurilor unor modele independente, care sunt responsabile în totalitate pentru conținutul fotografiilor, imaginilor video, textelor, elementelor grafice etc. pe care le asimilează personalității lor. Obiectivul site-ului este crearea unei platforme online pentru prietenie, schimb de idei, dating, relații, socializare, găsirea unor parteneri pentru orice tip de relații etc. Utilizatorii acestui site pot posta anunțuri în vederea identificării de parteneri sexuali, câtă vreme nu solicită plata (de orice fel) în schimbul relațiilor sexuale la care participă sau doresc să participe.

Termeni și condiții

Prezentul operator impune următorii termeni și condiții, fără de acceptarea cărora utilizarea nu este posisibilă. Considerăm că aceste reguli trebuiesc impetuos respectate, întrucât orice utilizare impropire a serviciilor oferite va duce doar la crearea unor situații inconfortabile atât pentru noi, cât și pentru utilizator și, totodată, va atrage răspunderea legală a utilizatorului.

Art. 1. În prezenta înțelegere juridică, prin următorii termeni se înțelege:

 1. Operator – partea care are în administrare și în gestiune prezentul site și, totodată, cel care furnizează prezentul serviciu de intermediere, prin crearea unei platforme online pentru anunțuri de profil
 2. Utilizator (beneficiar) – partea care primește servicii de la operator prin intermediul prezentei platforme online; sunt considerați utilizatori atât persoanele care publică anunțuri, cât și persoanele care le contactează în vederea creării unei legături de orice natură
 3. Site – prezenta platformă online
 4. Adult – persoană care a împlini vârsta de 18 ani sau orice altă vârstă pe care un stat o impune pentru ca o persoană să fie considerată a fi majoră
 5. Termeni și condiții (Regulament)– drepturile și obligațiile pe care operatorul și utilizatorul și le asumă; 

Art. 2. Acordul asupra prezentelor clauze înscrise în „Termeni și condiții” se va considera a fi dat de către utilizator prin apăsarea butonului „INTRA (+18)”. 

Art. 3. Accesând orice pagină a site-ului, confirmați implicit că ați citit, înteles și acceptat în deplină cunoștință de cauză „Termenii și condițiile” de utilizare, dispozițiile acestora având valoare juridică de întelegere contractuală între dumneavoastră și reprezentanții site-ului. Acceptul explicit dat cu privire la „Termenii și condițiile” site-ului, reprezinta singura întelegere (contractuală) care produce efecte juridice dintre dumneavostră și reprezentanții site-ului.

Art. 4. Orice utilizator are responsabilitatea cunoașterii legilor și a prezentului Regulament. Astfel, utilizatorul nu se poate prevala de neștiința sau neîntelegerea obligațiilor ce-i revin în mod direct, asumându-și, deci, orice încălcare a prevederilor legale și contractuale.

Art. 5. (1) Daca utilizatorul nu agrează în totalitate „Termenii și condițiile” site-ului, el are libertatea deplină de a părăsi aceasta platformă online în orice moment, fără nici o alta formalitate sau obligație.

(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care beneficiarul utilizează site-ul pentru o perioadă de timp, se prezumă absolut că pentru acea perioadă el a fost de acord cu Regulamentul, iar răspunderea sa poate fi antrenată pentru perioada cât a fost utilizator activ al prezentei platforme online. 

Art. 6. (1) Prin exprimarea acceptului cu privire la „Termenii si conditiile” de utilizare, utilizatorul certifică implict, pe propria răspundere, că este o persoană ce a împlinit vârsta legală de 18 ani. În cazul în care accesează site-ul din afara României, iar legea statului impune o altă vârstă a majoratului, certifică faptul că are vârsta legală necesară pentru accesarea unei astfel de plaforme. Aceasta este singura verificare asupra vârstei pe care operatorul înțelege să o facă. Astfel, în cazul în care utilizatorul declară că este major deși nu este, operatorul va fi exonerat de orice fel de responsabilitate, iar beneficiarul va răspunde conform legii în vigoare.

(2) Prin acceptarea „Termenilor și condițiilor” utilizatorul certifică faptul că are dreptul legal să posede și să citească/să vizualizeze materiale ori să acceseze site-uri care conțin elemente obscene, vulgare. 

(3) Prin acceptarea „Termenilor și condițiilor” utilizatorul certifică faptul că legea națională îi permite să acceseze site-uri precum prezentul și nu are niciun fel de interdicție legală. 

(4) Prin acceptarea „Termenilor și condițiilor” utilizatorul certifică faptul că nu se simte ofensat(ă) de informațiile sau imaginile cu caracter explicit destinate exclusiv adulților (nuditate, elemente obcene sau vulgare etc.).

(5) Prin acceptarea „Termenilor și condițiilor” utilizatorul își asumă faptul că nu va prezenta materialele site-ului niciunei persoane minore. 

Art. 7. În comformitate cu „Legea privind prevenirea și combaterea pornografiei”, nr. 196/2003, precum și cu Legea nr. 496/2004, elaborata pentru modificarea Legii 196/2003, utilizatorul este conștient de următoarele aspecte și înțelege să se conformeze ca atare:

 1. Site-ul conține informații și materiale grafice explicite destinate exclusiv adulților;
 2. Site-ul este STRICT INTERZIS MINORILOR!
 3. Site-ul nu este recomandat persoanelor pudice sau care s-ar putea simți ofensate în orice fel de materialele cu conținut obscen/pornografic;

Art. 8. Dispozițiile înscrise în „Termeni și condiții”, trebuiesc citite integral și cu atenție.  Aceste dispoziții reprezintă elementul cel mai important pentru ca utilizatorul să poată să beneficieze de prezenta platformă online, întrucât ele conțin drepturile și, mai ales, obligațiile pe care operatorul și beneficiarul le au reciproc. În cazul în care utilizatorul este de acord cu acestea, exprimarea consimțământului propriu, este condiția determinantă pentru a primi accesul la vizionarea paginilor interioare.

Art. 9. Operatorul își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul și forma site-ului, precum și „Termenii și condițiile” de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă sau ulterioară. Tocmai de aceea, utilizatorul se obligă să consulte periodic această secțiune, pentru a fi la curent în permanență cu potențialele modificări survenite. În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu noile dispoziții sau cu efectul produse, el are libertatea de a înceta imediat accesarea site-ului, fără ca aceasta să atragă orice fel de consecințe de natură juridică. Prevederile art. 5 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. 

Art. 10. Site-ul nu poate garanta (și nici nu o face), că funcțiile operaționale, precum și orice alte date (text, materiale grafice, fotografii, imagini video, informații conexe etc.) incluse în paginile sale, vor fi afișate neîntrerupt și fără erori, iar platforma online, alături de serverul care o deservește, nu pot avea la un moment dat (chiar și pentru un interval de timp extrem de scurt), viruși, rutine sau programe informatice dăunătoare, chiar daca operatorul depune toate eforturile pentru a evita astfel de situații.

Art. 11. Site-ul nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sale nu pot fi accesate de catre utilizatori, pe o perioada nelimitată sau nedeterminată de timp, din orice motive tehnice, administrative, organizatorice, juridice sau comerciale.

Art. 12. (1) Operatorul poate schimba, suspenda sau întrerupe în orice moment, orice componentă a site-ului, inclusiv disponibilitatea și funcționalitatea integrală a acestuia, a bazei de date sau a interfeței informatice, atunci când există motive legale, comerciale, tehnice sau de securitate ce impun aceste măsuri.

(2) În completarea motivelor care pot justifica comportamentul de la alin. (1) se adaugă cazul fortuit și forța majoră. 

Art. 13. (1) Utilizatorii sunt de acord că operatorul nu va fi raspunzător (sub nici o formă) față de ei sau față de orice altă terță parte, pentru ștergerea contului personal sau restricționarea accesului la serviciilor puse la dispozitie.

(2) Această atitudine nu impune operatorului obligația de a notifica prealabil ori ulterior utilizatorii, iar motivele care stau la bază nu trebuiesc justificate, utilizatorul înțelegând că aceasta este o prerogativă pur discreționară a operatorului. 

Art. 14. Operatorul își ia angajamentul să protejeze toate datele care îi sunt transmise prin intermediul site-ului. Totuși, utilizatorul își asumă că orice transmisie de date către și dinspre acest site, poate fi interceptata de către terțe persoane rău intenționate, în acest sens, confidențialitatea informațiilor dumneavoastră nefiind garantată.

Art. 15. Utilizatorii acestui site își pot crea conturi personale, iar pe baza acestora pot afișa anunțuri în vederea identificării unor potențiali parteneri.

Art. 16. (1) Este interzisă crearea unor conturi multiple, care au drept scop promovarea sau discreditarea altor utilizatori.

(2) Este interzisă crearea unui cont nou dacă beneficiarului în cauză i s-a respins accesul pe site, prin ștergerea contului ori prin orcee altă formă manifestă sau implictă, întrucât acesta nu a respectat „Termenii și Condițiile” platformei online sau din alte motive justificate.

Art. 17. În baza „Declaratiei Universale a Drepturilor Omului”, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la data de 10 de septembrie 1948, site-ul ofera libertate deplină utilizatorilor în exprimarea și cultivarea opțiunilor personale manifestate în mediu privat, inclusiv în ceea ce priveste problematica relatiilor intime, atât timp cât acestea nu implică mijlocirea sau săvârșirea unor fapte prevazute si incriminate de lege.

Art. 18. (1) Operatorul nu este angajator sau reprezentant al vreunei persoane fizice ori juridice prezentă în anunțurile postate pe site și nici nu funcționează ca agenție sau call-center. Astfel, pentru orice fel de reclamații/nemulțumiri/probleme apărute în privința/în legătură cu utilizatorii site-ului, operatorul nu își asumă niciun fel de răspundere. 

(2) Prin derogare de la alin. (1), operatorul poate fi sesizat doar în cazul în care un utilizator nu respectă „Termenii și condițiile”, iar comportamentul poate fi cenzurat/sancționat de către operator. În caz contrar, dacă sunt încălcate norme legale, orice fel de sesizare va fi făcută direct organelor competente.

Art. 19. Site-ul reprezinta doar un suport virtual pentru postarea anunturilor concepute, redactate si postate exclusiv de catre utilizatorii inscrisi.

Art. 20. (1) Site-ul este strict interzis persoanelor care practică prostituția sau proxenetismul. Pentru a nu încuraja aceste activități și, totodată, pentru a crea un mediu potrivit pentru utilizatorii noștrii, recomandăm sesizarea organelor competente dacă sunt întâlnite astfel de activități cu caracter ilegal. 

(2) În cazul în care astfel de activități sunt totuși desfășurate, împotriva poziției ferme a operatorului, acesta din urmă este exonerat de orice fel de răspundere legală, întrucât, monitorizarea site-ului nu presupune implicit și verificarea realității.

(3) Utilizatorilor le este interzis încărcarea pozelor care au caracter sexsual explicit. Utilizatorii care obervă încălcarea prezentei norme sunt rugați să sesizeze operatorul imediat, prin intermediul secțiunii Contact.

(4) În cazul în care operatorul omite să ia o poziție față de această încălcarea alin. (3), el nu răspune pentru încălcarea interdicției de către utilizatori în cazul în care aceasta a produs un prejudiciu de ordin patriomonial sau nepatrimonal unui alt utilizator sau unei terțe persoane. 

Art. 21. Interesul utilizatorilor în ceea ce privește acest site trebuie să aibă un caracter strict privat, iar accesarea paginilor interioare este interzis a fi făcuta în spații publice, mai ales dacă există ricul ca persoane minore ori pudice să fie expuse la conținutul site-ului. Folosirea informațiilor reăsite în paginile site-ului va fi făcută exclusiv în scop personal, orice încălcare a prezentului articol fiind sncționabilă atât conform prezentului Regulament, dar și a normelor legale în vigoare. 

Art. 22. Având în vedere faptul că activitatea site-ul se rezumă strict la afișarea informațiilor inserate de utilizatori, responsabilitatea cu privire la forma, conținutul, veridicitatea și autenticitatea acestor materiale (scrise sau grafice), aparține în exclusivitate celor ce le postează. Operatorul nu își asumă niciun fel de resposabilitate pentru orice fel de neconcordanță cu realitatea.

Art. 23. Operatorul este în permanență deschis oricăror propuneri sau idei de îmbunătățire a activității și funcționabilității platformei informatice, iar, în masura în care acestea sunt viabile, posibile și conforme cu interesele urmărite, se vor lua toate măsurile necesare transpunerii lor în realitate.

Art. 24. Prin înscrierea în acest site utilizatorul este de acord să primească orice fel de comunicări prin e-mail din partea operatorului, atât cu caracter informativ, cât și comerciale (reclama).

Art. 25. Acceptând „Termenii și condițiile” de utilizare a site-ului, utilizatorul se angajează să respecte prevederile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, astfel luând la cunoștință că este interzis să adauge sau transmită către site materiale care violeaza vreun drept de autor, o marca înregistrată, un patent ori alte drepturi de proprietate conexe ale oricărei terțe persoane fizice sau juridice, fără a avea acordul prealabil al acesteia. 

Art. 26. Utilizatorul este conștient că site-ul și orice software folosit în legătură cu serviciile sale („programe”) conțin informații confidențiale și aflate sub drept de proprietate, care sunt protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială și alte legi aplicabile. Astel, el își asumă respectarea acestor drpturi pe cere site-ul și, implicit, operatorul le are, fiind de acord să repare prejudiciul suferit de operator în cazul în care nu respectă prezentul articol. 

Art. 27. Conținutul și design-ul site-ului, adică tot ceea ce înseamnă conceptul grafic și ideatic, textele, sloganurile, fotografiile, schemele grafice, desenele, imaginile mixte, bazele de date accesibile prin intermediul platformei (la rândul ei element de concept aflat în proprietatea reprezentanților site-ului) pusă la dispozitie utilizatorilor, precum și orice alte lucrări sau apariții integrate în reprezentările informatice, reprezintă proprietate intelectuală protejată prin legislatia română și internațională cu privire la drepturile de autor și drepturile conexe.

Art. 28. Utilizatorii vor fi atenționati asupra drepturilor de copyright aparțânind site-ului în subsolul fiecarei pagini prin formula: Copyright © TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Art. 29. În cazul informațiilor sau conținutului de orice tip postat pe site de către utilizatori înregistrați, parteneri ori terțe părti, dreptul de autor și responsabilitatea implicită aparține în exclusivitate celor ce au publicat acea informație sau conținut de orice tip.

Art. 30. Prin excepție de la art. 28, prin trimiterea informațiilor (text, grafică sau fotografii, imagini video) către site, se încuvințează și se acordă implicit operatorului dreptul gratuit, nerestricționat și irevocabil de a folosi (de a utiliza), reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui, afișa sau crea lucrari derivate din aceste date (întregi sau parțiale), pe plan național sau internațional, ori a le încorpora în orice alte diverse lucrări, fără a exista restricții de timp sau zonă.

(2) Dreptul de utilizare se aplică în special, dar nu exhaustiv, la:

 1. Drepturile de transmisie, adică dreptul de a pune conținutul încărcat (uploadat) de utilizator la dispoziția publicului ori de câte ori se consideră a fi necesar, prin radio și TV, radio prin sateliit, radio prin cablu sau dizpozitive tehnice similare, prin tehnologie de transmisie și de stocare alalogică sau digitală. Aceasta include și dreptul de redifuzare
 2. Dreptul de a pune conținutul încărcat (uploadat) la dispoziția publicului prin intermediul internetului și/sau al televizorului, indiferent de modalitatea concretă.
 3. Dreptul de a reproduce și distribui, adică dreptul de a reproduce conținutul încărcat (uploadat) pe suporturi media de orice tip pentru distribuire sau vizionare privată. Acest drept se referă la orice fel de suport material, indicferent de forma și/sau caracteristicile sale tehnice. 
 4. Dreptul de publicitate, adică permisiunea de a utiliza în scop publicitar întreg conțintul încărcat (uploadat) sau doar părți din acesta, fie în mod individual sau în legătură cu conținutul altor utilizatori și, de asemenea, dreptul de a face publice conținutul și rating-ul utilizatorilor ori orice tip de comentariu legat de ei. 

(2) Utilizatorul îi acordă operatorului dreptul de sublicențiere a tuturor drepturilor cedate. 

Art. 31. (1) Uzul personal este definit ca acel drept real principal, dezmembrământ (separare a drepturilor reale distincte – posesia, folosința și dispozitia) al dreptului de proprietate, care conferă titularului, atributele de posesie și folosință asupra unui bun aflat în proprietatea altuia, dar numai în limitele necesare satisfacerii trebuințelor lui și ale familiei sale.

(2) Titularul dreptului de uz poate fi numai o persoana fizică.

(3) Dreptul de uz are un caracter strict personal, adica uzuarul (beneficiarul) nu poate înstrăina beneficiul sau emolumentul dreptului sau.

Art. 32. Utilizarea site-ului în orice alt scop decât cel prevăzut de dispozițiile înscrise în „Termeni și condiții”, este strict interzisă.

Art. 33. (1) Permisiunea de utilizare a site-ului, nu include nici un drept de colectare, agregare, copiere, duplicare, afișare sau utilizare derivată a conținutului acestuia și nici dreptul de a exploata sau culege date, de a utiliza roboți, spideri (un program de computer amplificat care este capabil să execute o explorare recursivă sofisticată pe internet) sau orice alt tip de colectori de date similari, fără acordul prealabil scris al operatorului.

(2) Excepție limitată de la interdicția de mai sus fac motoarele de căutare pe internet și arhivele publice non-comerciale, care folosesc instrumente de colectare a informatiilor numai în scopul de a afișa hiperlink-uri către site.

Art. 34. Conținutul site-ului este destinat exclusiv uzului personal.

Art. 35. Este strict interzis și se pedepseste de lege:

 1. Îndepărtarea însemnelor care certifică dreptul de proprietate (autor) al site-ului asupra unui anumit conținut (texte, sloganuri, fotografii, scheme grafice, desene, imagini mixte etc.) sau părti ale acestuia;
 2. Participarea directă sau indirectă la modificarea/alterarea formei ori conținutului Site-ului prin orice mijloace, precum și publicarea, comercializarea, împrumutul, cesiunea, donarea, transmiterea, retransmiterea prin orice modalitate sau mijloace a conținutului integral ori părti ale acestuia, în cazul în care nu există un acord prealabil scris al operatorului;
 3. Reproducerea sau stocarea conținutului de orice tip (formă, concept grafic si ideatic, text, sloganuri, fotografii, scheme grafice, desene, imagini mixte, baze de date, platforma interactivă etc.) aparținând site-ului, integral ori părți din acesta, către alt site, server, precum și orice alt mijloc de stocare a informatiei, dacă scopul direct sau derivat al acestor activități este unul comercial sau el contravine intereselor operatorului;
 4. Modificarea, traducerea în orice limbă ori reprogramarea în orice limbaj de programare a conținutului integral sau parțial al site-ului;
 5. Crearea unor lucrări derivate din conținutul (forma, concept grafic și ideatic, text, sloganuri, fotografii, scheme grafice, desene, imagini mixte, baze de date, etc.) aparținând xite-ului sau părti ale acestuia;
 6. Folosirea retro-ingineriei (practica ce constă în analiza unui produs finit pentru a vedea maniera în care a fost conceput/fabricat) pentru orice parte a site-ului, în afara cazului în care în mod explicit acest lucru este permis de legislația în vigoare sau există acordul prealabil scris al operatorului;
 7. Vânzarea, oferirea spre vânzare, transferul către terți sau brevetarea în integralitate ori a unor părti din conținutul (concept grafic și ideatic, text, sloganuri, fotografii, scheme grafice, desene, imagini mixte, baze de date, etc.) aparținând site-ului;
 8. Utilizarea oricăror tehnologii, spydere, dispozitive automate, programe informatice specializate sau procese manuale în vederea monitorizării, colectaăii de date, copierii ori stocării informațiilor înregistrate în serverele aparținând site-ului;
 9. Afișarea sau transmiterea prin intermediul site-ului a oricărui tip de material având caracter ilegal sau înțelător, prefigurat, concret sau doar sugestie;
 10. Afișarea sau transmiterea oricăror informații (de orice tip) ce conțin elemente sau indicații false ori susceptibile de a induce în eroare;
 11. Accesarea/utilizarea site-ului în orice alt mod decât cel uzual, pentru care a fost conceput și care prin consecință ar afecta în mod nefavorabil performanța sau funcționabilitatea acestuia ori a sistemelor informatice și rețelelor conexe;
 12. Încărcarea, transmiterea sau folosirea oricărui dispozitiv, tehnologie, rutină ce ține de programare sau însăși viruși informatici de orice tip, care prin prezența lor ar putea aduce prejudicii bunei funcționări a Site-ului ori a echipamentelor prin intermediul cărora acesta funcționează;
 13. Folosirea site-ului pentru afișarea unor link-uri către alte site-uri, postarea sau transmiterea unor reclame ori enunturi publicitare cu referire la mărci, produse sau servicii, fără a oțtine în prealabil acordul scris al operatorului.

Art. 36. Cererile de utilizare a conținutului în alte scopuri decât cel specific uzului personal, pot fi trimise prin formularul de mesaje existent în pagina Contact.

Art. 37. Operatorul își rezervă dreptul (dar nu au nici o obligație) de a corecta, modifica, respinge, elimina, ori solicita direct utlizatorilor să acționeze în acest sens, sub sancțiunea suspendării contului, orice material pe care îl postează sau încercă să îl facă public prin intermediul site-ului, care în opinia operatorului încalcă prevederile „Termenilor și condițiilor” și are, astfel, potențialul de a face rău, de a pune în pericol viața sau integritatea unor pesoane, încalcă drepturile civile, sunt defăimătoare, rasiste, discriminatorii, rău-voitoare sau pot altera negativ în orice alt mod reputația site-ului, vizitatorilor, membrilor sau colaboratorilor săi. Totodată, orice astfel de comportament va fi sesizat organelor competente pentru a fi pedepsit conform normelor în vigoare. 

Art. 38. În condițiile în care orice persoană consideră că un anumit conținut aflat pe site încalcă drepturile lor de proprietate intelectuala, dreptul la viata privată sau alte drepturi personale ori colective, ea este obligată să încunăștințeze operatorul imediat cu referire la acest aspect, prin trimiterea unui e-mail, folosind formularul de mesaje existent in pagina Contact.

Art. 39. Nu este permisă uploadarea (încărcarea) unor fotografii/imagini video mincinoase sau a unor texte care să inducă în eroare alți utilizatori ori care deformează realitatea. 

Art. 40. În cazul materialelor de orice tip încărcate de utilizatori, parteneri pe baza de contract sau diverse alte terțe persoane, site-ul funcționează în regim de găzduire informatică. Având în vedere aceasta, în mod obiectiv, operatorul nu poate fi responsabil pentru conținutul acestora ori a efectelor ce le-ar putea produce în plan public ori personal. Tocmai de aceea operatorul nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru:

 1. Veridicitatea informațiilor și, deci, pentru existența faptică a imaginilor, textelor, conținuturilor grafice;
 2. Pentru orice fel de neconcordanță între materialele publicate pe site și realitatea faptică.

Art. 41. (1) Deși operatorul depune toate eforturile pentru identificarea și înlăturarea oricăror informații (text, grafica, fotografii, imagini video etc.), anunțuri sau comentarii ce ar încălca principiile unei informări corecte, reale și precise, utilizatorii sunt obligați să accepte posibilitatea ca un anumit material (text, grafica, fotografii, informatii conexe etc.), anunț sau comentariu, postat de utilizatorii înregistrați sau terțe persoane, să nu respecte aceste norme pe care operatorul și le dorește a fi  imperative. Operatorul este exonerat pentru orice omisiune proprie de a elimina/corecta astfel de nereguli.

(2) Daca utilizatorul sesizează astfel de situatii, are obligația să transmită observațiile prin e-mail folosind formularul de mesaje din pagina Contact. În cazul în care utilizatorul nu înțelege să facă sesizarea în momentul la care a luat la cunoștință aceste înnereguli, el nu mai are dreptul să facă orice fel de reclamații ulterioare. 

Art. 42. Atât operatorul, cât și întreaga echipa de întreținere tehnică se obligă să depună în permanență toate eforturile pentru a îmbunătăți constant și substanțial parametrii funcționali și capabilitatea structurală a Site-ului în sensul satisfacerii tuturor cerintelor utilizatorilor privind disponibilitatea și viteza de transmitere a informațiilor prin intermediul rețelelor informatice, însă nu poate se garantează că demersurile în aceast sens se vor ridica pe deplin la nivelul tuturor cerintele utilizatorilor, întrucât multe din coordonatele performanțelor vizate, nu depind strict de operator/echipa de întreținere tehnică și nici nu se poate influența în mod decisiv evoluția pozitivă a acestora.

Art. 43. Exceptând clauzele din „Termeni și condiții” în care se specifică expres condițiile în care operatorul își asumă răspunderea, precum și prevederile legale imperative care obligă la asumări specifice, orice demers al operatorlui este exonerat de obligații, răspunderi ori imputații.

Art. 44. (1) Operatorul nu va putea fi tras la răspundere pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, fie ele de ordin patrimonial sau nepatrimonial, rezultand din utilizarea sau imposibilitatea utilizarii serviciilor site-ului ori din costul procurării de bunuri sau servicii complementare care ar rezulta din orice bunuri, date, informații, servicii achiziționate sau obținute, mesaje primite sau tranzactii începute prin/de pe prezentul site. 

(2) De asemenea, operatorul nu va putea fi tras la răspundere pentru conținutul mesajelor, deoarece, pentru respectarea dreptului la viață privată și a intimității utilizatorului nu va face astfel de verificări. Fiecare autor este responsabil pentru conținutul mesajelor sale. 

(3) Întrucât site-ul nu participă activ la schimbul de mesaje sau interacțiunile sociale (ce au loc ca urmare a accesarii acestei platforme online) între partenerii interesați, în cazul disputelor între utilizatori, utilizatorul este de acord să exonereze operatorul de orice răspundere, obligație, pretenție sau imputație în acest sens.

(4) Prin excepție de la alin. (2) operatorul poate să accese mesajele utilizatorilor în cazul în care un interes superior îl cere. 

Art. 45. Operatorul are dreptul de a stoca conținutul și de a-l da unor terțe persoane în cazul în care acest lucru este permis de lege, pentru:

 1. A îndeplini dispozițiile legale sau instrucțiunile judiciare sau oficiale
 2. A pune în aplicare aceste condiții de utilizare
 3. A restricționa încălcarea unor drepturi ale utilizatorului
 4. Protejarea drepturilor, proprietății sau siguranța personală a operatorului și celor asociați lui (în orice mod), a utilizatorilor sau al altor terțe persoane care justifică un interes, în această ultimă categorie intrând și pubilcul.

Art. 46. Utilizatorul este de acord să acorde despăgubiri site-ului, firmei asociate, angajaților, partenerilor, reprezentanților, acționarilor, societăților asociate site-ului în cazul unor solicitări pentru despăgubiri, indiferent de tipul lor, care sunt invocate de terțe persoane pe motive sau în legătură cu conținutul pe care, în cadrul serviciilor oferite de prezenta platformă online, utilizatorul îl stochează, publică, tranferă, sau pe motiv de utilizare necorespunzătoare a platformei online, cu încălcarea „Termenilor și Condițiilor”. Aceste cheltuieli includ, după caz, și cheltuielile de juecată sau orice alt tip de cheltuieli pe care legea le-ar putea impune pentru repararea prejudiciului suferit. 

Art. 47. Clauzele înscrise în „Termeni și condiții” reprezintă unicul acord dintre site și utilizator cu privire la utilizarea acestuia. Acesta se completează cu normele legale în vigoare.

Art. 48. Orice omitere în a aplica sau impune orice clauză sau prevedere înscrisă în „Termeni și condiții” nu va constitui o derogare sau renunțare la restul obligațiilor prevăzute de acesta.

(2) Orice omitere în a aplica sau impune orice clauză sau prevedere înscisă în „Termeni și condiții” unui anumit utilizator, nu constituie renunțarea operatorului de a le aplica în cazul altora.

Art. 49. Dacă, pentru orice motiv, instanța de judecată legal investită cu soluționarea unui litigiu apărut între operator și utilizator consideră oricare din prevederile înscrise în „Termeni și condiții” ca fiind neaplicabilă sau neexecutorie, acea dispoziție va fi tratată ca atare, iar restul dispozitiilor ramân în continuare valide.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedre Regulamentul 2016/679 al Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în continuare GDPR), utilizatorul are următoarele drepturi în ceea ce privește acest subiect

 1. Să solicite acces la toate datele cu conținut personale pe care operatorul le posedă în ceea ce privește propria sa persoană – art. 15 GDPR
 2. Să solicite corectarea sau ștergea anumitor date cu caracter personal – art. 16 GDPR 
 3. Să solicite operatorului restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, dacă se încadrează în unele din cazurile de la art. 18 GDPR
 4. Dreptul la portabilitatea datelor – art. 20 GDPR

Prin accesarea site-ului vă dați acordul ca datele dvs. cu caracter personal să fie prelucrate de către Operator și să fie folosite după cum acesta consideră de cuvință pentru a atinge scopurile pe care prezenta platformă online își propune să le atingă.

Prin acordarea consimțământului în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizatorul acordă dreptul operatorului dreptul de a prelucra următoarele date sau altele care sunt în strânsă legătură: username/nume de utilizator (și, implict,, parola), email, număr de telefon, skype, viber, whatsapp, țara și orașul de proveniență/de rezidență, sex, orientare sexsuală, naționalitate, tipuri de relații pe care utilizatorul le caută, orice fel de descriere legată de aparența fizică și caracterele psihologice, fotografii, ori orice alte date pe care operatorul/beneficarul le-ar putea considera că se încadrează în noțiunea de „date cu caracter personal”. Totodată, acest drept de prelucrare se aplică și în cadrul altor elemente pe care operatorul le consideră impetuos necesare pentru buna funcționare a site-ului. 

Atenție, interzis minorilor!

Dacă nu ai 18 ani, te rugăm să nu accesezi această pagină.

Acest website conține nuditate, conținut sexual explicit și limbaj pentru adulți. Acesta trebuie accesat numai de către persoanele care au vârsta legală în locația fizică de unde accesați site-ul. Accesând acest site web, ne reprezentați că aveți vârsta legală și sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre. Orice utilizare neautorizată a acestui site poate încălca legile statului, federale și / sau străine.

În timp ce Escorta.ro nu creează, nu produce sau editează niciun conținut listat în reclame, toate reclamele postate trebuie să fie compatibile cu standardele noastre de vârstă și conținut. Escorta.ro are o politică de toleranță zero în ceea ce privește traficul de persoane, prostituția și orice altă conduită ilegală. Sunt de acord să raportez suspectarea exploatării minorilor și / sau traficul de persoane către autoritățile competente.

Acest site utilizează cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.